Bent u als betonadviesbureau op zoek naar een betonboorbedrijf dat “het vuile werk” voor zijn rekening neemt? BETON+ voert diamantboringen uit en voorziet in de beste staalnames om uw beton verder te beproeven. We stellen bovendien beknopte rapporten op die u zelf kan analyseren en interpreteren. Indien u extra advies wenst, kan u contact opnemen met onze partner SANACON.

Samenwerken met BETON+

BETON+ werkt samen met partners voor uw betononderzoek. Wij voorzien de diamantboringen en enkele basistesten zoals trek- en drukproeven. De labo-onderzoeken voeren onze klanten zelf uit, net als de interpretatie van de resultaten en rapportage. Enkele klantengroepen die bij ons terechtkunnen:

Studiebureaus

onderzoeksbureaus gespecialiseerd in het beoordelen van bestaande betonconstructies & stabiliteitsbureaus die analyses moeten uitvoeren op het draagvermogen en niet beschikken over de originele plannen

Aannemers

specialisten betonherstel die nood hebben aan een onafhankelijke beoordeling van herstelwerk & algemene aannemers die diamantboringen nodig hebben voor controleproeven zoals bv. druksterkte

Gerechtsexperten

bouwexperten die nood hebben aan ondersteuning in het kader van expertisedossiers

Industriële sites

grote bedrijfssites in havengebieden en nucleaire sites waar veiligheid van constructies gewaarborgd moet worden

Wanneer en waarom betononderzoek uitvoeren?

Een onderzoek op beton door middel van diamantboringen wordt uitgevoerd om verschillende redenen. Meestal gaat het om renovatieprojecten waarbij de kwaliteit en stabiliteit van het beton onderzocht moet worden alvorens de werken uit te voeren.

Renovatieprojecten

Om de veiligheid van werfpersoneel, werfbezoekers en omstaanders te garanderen, is een voorafgaand betononderzoek essentieel bij renovatieprojecten. Het is belangrijk de stabiliteit van de constructie na te gaan om instortingsgevaar te reduceren en eventuele verstevigingen aan te brengen alvorens de effectieve renovatie uit te voeren.

Nieuwbouw

Via diamantboringen voor betononderzoek kan u nagaan of de gebouwde constructie wel effectief voldoet aan de vooropgestelde eisen en conform het ontwerp is.

Schadediagnose

Vertoont een betonnen constructie of gebouw plots scheuren, verzakkingen of afbrokkeling? Dan is het belangrijk de oorzaak te achterhalen, zoals bv. verroeste wapening. Via diamantboringen en kijkvensters kan u de binnenkant van de betonnen constructie analyseren en de wapening onderzoeken.

Twijfel over de kwaliteit en stabiliteit

Heeft u te maken met oude betonnen constructies waarvan u niet zeker weet hoe stabiel of veilig ze nog zijn? Een onderzoek via diamantboringen schept duidelijkheid over de samenstelling en kwaliteit van het beton. In kerncentrales wordt bijvoorbeeld regelmatig nagegaan of het beton nog voldoende bescherming biedt.

Bekijk onze realisaties

Benieuwd naar onze eerdere projecten?

Onze realisaties

+32 479 54 61 19