Diensten

Sonderen naar wapening

  • Het scannen en vrijmaken van wapening ter bepaling van type wapening en toestand van de wapening. 
  • Door combinatie van niet-destructieve technieken wordt het destructief onderzoek tot een minimum beperkt.

Boren van kernen voor laboproeven

  • Het boren van een mooie kern waarop laboproeven kunnen uitgevoerd worden is een kunst.
  • Haaks geboorde kernen zonder wapening zijn ons handelsmerk.

Trekproeven op beton(herstel)

  • Het correct uitvoeren van trekproeven volgens de norm NBN EN1542.
  • Met deze proef kan de kwaliteit van een betonherstel aangetoond worden.

Boren in ATEX

  • Door middel van speciale toestellen is het mogelijk om zonder vonken in een ATEX zone kernen te boren.